Om Dalslands kanal AB

 Dalslands Kanal AB bildades i samband med projektering och byggstart 1864.