Vår personal

Vid Dalslands Kanal AB tjänstgör ca 50 personer under ett år men endast 5 är åretruntanställda.

Vid varje slusstation finns en tillsvidareanställd slussvakt som tjänstgör under de tre månader kanalen har öppet för allmän trafik. Slussvakten bor i slussvaktbostaden vid slussen. Därtill finns ytterligare ett antal slussvakter och slussvaktbiträden. Dessa är i regel säsongsanställda. Under icke seglationstid (perioden september – maj) säsongsanställer vi personal i samband med särskilda renoveringsarbeten eller projekt.

Kanalkontoret

Benny Ruus, VD
benny.ruus@dalslandskanal.se

Monica M Andersson,  Administrativ chef
info@dalslandskanal.se

Kanalverkstaden

Kanalreparatör
Eilert Pettersson

Kanalreparatör
Lennart Ottosson

Kanalreparatör
Rune Öberg