Vår personal

Vid Dalslands Kanal AB tjänstgör ca 50 personer under ett verksamhetsår men endast 5 är åretruntanställda.

Vid varje slusstation finns en tillsvidareanställd slussvakt som tjänstgör under de tre månader kanalen har öppet för allmän trafik. Slussvakten bor i slussvaktbostaden vid slussen. Därtill finns ytterligare ett antal slussvakter och slussvaktbiträden. Dessa är i regel säsongsanställda. Under icke seglationstid (perioden september – maj) säsongsanställer vi personal i samband med särskilda renoveringsarbeten eller proje

Kanalkontoret

Benny Ruus, VD
benny.ruus@dalslandskanal.se

Anne-Loise Larsson, administrativ chef
allarsson@dalslandskanal.se

Kanalverkstaden

Lars Widenberg, kanalförman
lars.widenberg@dalslandskanal.se

Rune Öberg, kanalreparatör

Billy Olovsson, kanalreparatör

Joakim Olofsson, säsongsanställd kanalreparatör