Styrelse

Styrelse och styrelsesuppleanter vald vid årsstämma 2011

Ordinarie styrelseledamöter
Lars-Göran Ljunggren (ordf.)
Michael Melby
Göran Persson (v. ordf.)
Carl Kullgren
Martin Carling
Ann-Marie Jacobsson
Eva Pärsson
Gustav Wennberg
Kenneth Christoffersson
Bo Carlsson

Hedersordförande
Per-Olof Lampers

Suppleanter
Tor Wendel
Thorbjörn Swärd
Per Jonsson
Gunnar Simonsson
Ulla Börjesson
Rune Stenén
Harald Hårdstedt
Uno Halfvardsson
Lennart Niklasson