2003-2006 Utvecklingsprogram för Dalslands kanals upplevelseområde

Den 29 november 2002 beslutade EU:s strukturfondsdelegation för Mål 2 att bevilja Dalslands Kanal AB medel för ett nytt utvecklingsprojekt med projektnamnet Utvecklingsprogram för Dalslands kanals upplevelseområde – totalt omslutande 26 miljoner kronor.

Projektperiod
2003-01-01 –2005-12-31 (fölängt till 06-08-31)
Slutredovisning 2006-02-28

Projekt i sex delområden
1. Infrastrukturinsatser
Kulturmiljö och bevarandeinsatser
Kanalnära boende
Köpmannehamnsprojektet
Ökning av segelfri höjd´

2. Information
Kulturhistorisk exponering
Skyltning

3. Service och kundvård
Gästhamnar och trailerramper
Service och säkerhet

4. Marknadsföring
Marknadsundersöknin

5. Miljö
Vatten och miljö
Park och naturmiljö

6. Internationella kontakter

Syfte och mål
Syfte:
Projektet syftar till att;
1. bibehålla den historiska identiteten
2. bevara en av regionens viktigaste kulturarv
3. skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet
4. öka service och säkerhet för besökare
5. öka exponeringen av natur- och kulturmiljöer vid kanalen
6. tillvarata förutsättningarna för ökad företagsetablering

Mål:
Målsättningen med projektet är att:
1. återställa och rusta upp historiska kanalmiljöer,
2. öka boendekapaciteten genom om- och tillbyggnation av
korttidsboende,
3. ta fram ett  informations- och skyltskyltsystem till och vid slusstationer,
4. bygga rastplatser i anslutning till slusstationer,
5. skapa parkmiljöer i anslutning till rastplatser,
6. etablera vänortskanal för ökad internationalisering,
7. genom en genomgripande marknadsundersökning identifiera kanalens
kunder och icke-kunder,
8. genomföra ett sammanhållet marknadsföringsprojekt riktat mot tydliga
målgrupper och presumtiva kunder.
9. öka attraktiviteten genom förbättrad och utökad service (trailerramper,
bastuanläggningar, gästhamnar, ljusspel etc.