Vattenreglering

Den icke kanaliserade delen av sjösystemet, dvs. den ”naturliga” vattenleden, heter Upperudsälven. I Upperudsälven finns en rad kraftverk. Därför regleras vattennivåerna i sjöarna. Vattenregleringen sker efter en strikt ordning som bygger på gamla vattendomar.

Översvämningen 2000
Hösten 2000 drabbades Upperudsälven av svåra övesvämningar vilket resulterade i att kanalbolagets anläggningar skadades svårt.

Höga flöden hösten 2006