Öppettider 2018

HUVUDSÄSONG
11 juni – 19 augusti

JUNI (11-30 juni)
Måndag-lördag 09.00 – 19.00

Söndag 11.00 – 16.00

Midsommar
Midsommarafton 22/6 11.00 – 16.00
Midsommardagen 23/6 11.00 – 16.00
Söndag 24/6 11.00 – 16.00

JULI (1-31 juli)
Måndag-lördag 09.00 – 19.00
Söndagar 10.00 – 17.00

Håverud 1-31 juli
Måndag-lördag 08.00 – 20.00
Söndag 10.00 – 17.00

Upperud 1-31 juli
Måndag-lördag 09.00 – 20.00
Söndag 10.00 – 17.00

AUGUSTI (1-19 augusti)
Måndag-lördag 09.00 – 19.00
Söndag 10.00 – 17.00

20-26 augusti (begränsat öppethållande)
Måndag-söndag 12.00 – 16.00
vid följande slusstationer:
Lennartsfors, Gustavsfors, Krokfors


BESTÄLLNINGSSÄSONG
1-10 juni, 20 augusti-7 september

När slussarna är stängda kan på särskild framställning slussning ske (mot faktiska kostnader), om detta låter sig göras utan hinder för kanalbolaget. Framställning görs senast fem dagar innan aktuell slussningsdag.

Vid alla slusstationer gäller att du inte kan påbörja slussning närmare stängningstid än den beräknade tiden för slussning.


Med reservation för eventuella ändringar.