Planera din resa

Då det gäller planering av din tur till och i Dalslands kanal kan du på denna hemsida finna information om vad du bör tänka på. Vi vill föreslå att du vid din planering har såväl årets kanalbroschyr som sjökort och kanalbeskrivning. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att ringa till vårt kanalkontor. Nedanstående information är en liten vägvisare där vi vill försöka att beskriva kanalens olika delar:

För din fortsatta planering vill vi rekommendera dig att beställa Kanalbeskrivningen. Där får du en detaljerad beskrivning om det som rör Dalslands kanal.