• Senaste nytt

  • Nyhetsbrev

    Hålla dig uppdaterad om information och händelser runt kanalen. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Ett ”lyft” för kanalen

Torsdagen den 8 december lyfte Dalslands Kanal AB två slussportar för reparation. Arbetet är en del i kanalbolagets långsiktiga underhållsplan.

Dalslands Kanal AB har totalt 56 slussportar vid 17 slusstationer. De flesta portarna är enkelportar bestående av en fackverksbyggd stålram med plankad portvägg. Fyra portar är byggda helt i stål med nitförband och fyra portar är byggda i en lättmetallkonstruktion.

Normalt sett repareras årligen 1-2 portar och nu var det dags för de två portarna vid nedre slussen i Upperud.

Arbetet, som kommer pågå under vårvintern, består av fem olika moment; Demontering av dragstänger och el, lyft och transport, demontering av luckspel och maskinell utrustning, demontering av gammal plank och bottenstock, blästring, stålreparation, målnig (särskilt målningsprogram), tillverkning av ny bottenstock, reparation av manöverutrustning, montering av bottenstock och ny portplank samt återmontering av manöverutrustning. Då portarna åter placerats på plats påbörjas en intrimningsfas innan de kan sättas i drift.

Tidigare plankades portarna med tätvuxen kärnfura och det var inte ovanligt att en port kunde stå i upp emot 40 år innan det var dags för omplankning. Att få tag i fura med riktigt hög kvalitet är svårt nu för tiden. Det har visat sig att tätvuxen fura idag inte alls håller samma kvalitet som förr. Därför har vi sedan några år gått över till lärk som vi köper från Ryssland, specialsågas i Västergötland och därefter levereras till oss för montering. Den ryska lärken håller mycket hög kvalitet.

Portarna i Upperud kommer att återmonteras i mitten av april 2012.