• Senaste nytt

  • Nyhetsbrev

    Hålla dig uppdaterad om information och händelser runt kanalen. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Toppbetyg när kanalbolaget frågade trafikanterna

Nio av tio båtturister är mycket nöjda med sin upplevelse på Dalslands kanal. Det visar en ny kundundersökning som genomfördes av CMA Research AB på uppdrag av Dalslands Kanal AB.
– Det är ett mycket glädjande resultat. Särskilt med tanke på att vädret inte var det bästa den gångna säsongen, säger kanaldirektör Benny Ruus.

Undersökningen visar att nästan alla är mycket nöjda med den service de får vid slusstationerna och att var fjärde båtturist stannar i kanalen mellan elva och 16 dagar. De flesta har svarat att det är den vackra naturen och kanalmiljön som lockar men under-sökningen visar också att de i betydande utsträckning ägnar tid åt shopping och restaurangbesök. Att Dalslands kanal är en önskvärd kontrast till det trånga och stressiga båtlivet på västkusten framgår också.
– Vi jobbar hela tiden med att förbättra kanaltrafikanternas upplevels och resultatet i den här undersökningen får nog ses som ett bevis på detta. Vi lägger stor vikt vid värdskap och att slussvakternas ska vara professionella i sitt yrkesutövande. Även här har vi fått kvitto på vår strävan, säger Benny Ruus.

Undersökningen ger också information om sådant som saknas eller kan förbättras ytterligare.
– Vi har särskilt bett om synpunkter på sådant som skulle kunna förbättras eller öka upplevelsen. Det är just denna information som ger oss möjligheter att höja ribban ytterligare, avslutar Benny Ruus. En information som kanalbolaget tar med sig inför sitt fortsatta utvecklingsarbete.

Syftet med undersökningen var att få information om vilka som reser på Dalslands kanal, varför man gör det och hur man upplever sin resa.  Resultatet kommer att ligga till grund för förbättringar inom kanalbolagets tjänster och service i ett utvecklingsarbete som för närvarande planeras. Undersökningen genomfördes under seglationssäsongen 2012 av CMA Research AB. Undersökningen nådde hela 74 % svarsfrekvens.

Mycket nöjda resenärer
Resenärerna är generellt sett mycket nöjda med sin båtresa på Dalslands kanal (89 procent nöjda). Allra mest nöjda är de som reser på kanalen för första gången. Endast två procent har negativa synpunkter. Slussvakterna får mycket högt betyg. Hela 91 % är mycket nöjda med servicen från slussvakterna.

Internet och tidigare trafikanter viktig informationskälla
Resenärerna har framför allt fått information om Dalslands kanal genom internet eller fått information genom bekanta. Nästan hälften hade tidigare åkt båt på kanalen och kände därför till den. Även mässor spelar en viktig roll. Förstagångsresenärer och utländska turister har i högre grad än andra sökt information om kanalen på internet, i turistbroschyrer eller pratat med bekanta.

Resrutt
Hälften åker längs hela kanalen. Det är vanligast att resenärerna åker längs hela Dalslands kanal, vilket hälften gör. Merparten av resenärerna stannar mellan två och tio nätter i kanalen.

Många shoppar
Vanligt med restaurang-och cafébesök samt shopping. Resenärerna har främst tänkt ägna sig åt restaurang- och cafébesök samt shopping när de går i land. Det är framför allt förstagångsresenärer och utländska turister som har tänkt ägna sig åt shopping.

Viss information kan bli bättre
Det som, enligt resenärerna, kan förbättras längs Dalslands kanal är framför allt informationen om aktiviteter, matbutiker, naturhamnar med mera.
——————————————————

Varma fakta från undersökningen:
– 67 % av de svarande kom från Sverige. 22 % från Norge.
– Av de svenska besökarna kommer ca 60 % från Västra Götaland och 20 % från Värmland.
– Tre av fyra är nöjda med hemsidan, www.dalslandskanal.se
– Fyra av tio åkte kanalen för första gången.
– 42 % av resenärerna är mellan 35 och 54 år.
– 93 % besöker en restaurang eller ett kafé när de går iland.
– 65 % är medlemmar i en båtklubb.
– 35 % väljer Dalslands Kanal för den vackra naturen, 15 % för att det är avkopplande.