Sjökort

Dalslands kanal har eget sjökort (båtsportkort med kanal- och hamnbeskrivning) som omfattar hela sjösystemet. Kortet är upprättat efter internationella sjövägsregler.


Nedanstående sjökort kan behövas för din planering beroende på var du utgår ifrån och hur du lägger upp din färd.
Göteborgs hamn                                                9312 och 9313
Trollhätte kanal (Göta älv)                                   1352 och 1353
Vänern (Vänersborg-Köpmannebro)                     Båtsportkort Vänern (135)
Dalslands kanal                                                 Båtsportkort Dalslands kanal
Vänern inkl. Säffle kanal                                     131-134, 1331
Haldenkanalen                                                   Båtsport og fritidskart Haldenvassdraget
Halden-Göteborg                                                Båtsportkort Västkusten norra och Västkusten södra
Malmö/Köpenhamn-Göteborg                              921-925, 931

Samtliga sjökort kan köpas/beställas genom den butik där du brukar köpa sjökort. Slussvakten i Köpmannebro säljer kort 1352 och 1353 och båtsportkorten över Vänern och Dalslands kanal. Slussvakterna i Lennartsfors och Töcksfors säljer Båtsportkortet över Dalslands kanal.

Info/sjökort Haldenkanalen:         Haldenturist +47 69190980
Info Säffle kanal:                        Sjöfartsverket +46 520 472200