Vi söker nya medarbetare

Vill du bli medarbetare vid en av Dalslands- och sydvästra Värmlands mest spännande arbetsplatser

Sommarjobb: slussvakt eller slussbiträde

Att jobba som slussvakt eller slussvaktbiträde innebär, lite enkelt uttryckt, att man med en sluss förflyttar båtar och kanoter mellan sjöar med nivåskillnader. Den huvudsakliga skillnaden mellan slussvaktens och biträdets jobb är att slussvakten planerar och leder allt jobb vid slussen. Slussvakten sköter också all administration. Som biträde sköter Du slussningen tillsammans med slussvakten.

Slussvakt:
Töcksfors, 20:e
– Säsongsanställning, delad tjänst – 6 dagar varannan vecka)

Slussvaktbiträde:
Håverud, Dals Långed m.fl.
– Säsongsanställning, 4-6 tím/dag, 4-6 veckor under perioden juni-augusti

 

Vill du veta mer…

Läs mer om att arbeta som slussvakt eller slussvaktbiträde på Dalslands Kanal.

Ansökan

Om något av detta låter som en utmaning för Dig skickar Du Din ansökan i form av ett personligt brev med betygs- och meritförteckning till:

Dalslands Kanal AB
Nils Ericsons väg, Upperud
464 72 Håverud

eller via e-post till info@dalslandskanal.se.

Din ansökan vill vi ha snarast – dock senast 24 februari 2017.

Vill du veta mer… är du välkommen att kontakta Anne-Loise Larsson på
0530-447 50.