Vi söker nya medarbetare

Vill du bli medarbetare vid en av Dalslands- och sydvästra Värmlands mest spännande arbetsplatser

Sommarjobb: slussvakt eller slussbiträde

Att jobba som slussvakt eller slussvaktbiträde innebär, lite enkelt uttryckt, att man med en sluss förflyttar båtar och kanoter mellan sjöar med nivåskillnader. Den huvudsakliga skillnaden mellan slussvaktens och biträdets jobb är att slussvakten planerar och leder allt jobb vid slussen. Slussvakten sköter också all administration. Som biträde sköter Du slussningen tillsammans med slussvakten.

Slussvakt:
Håverud     (säsonganställning – delad tjänst – 6 dagar arbete, 6 dagar ledigt)
Upperud     (tillsvidareanställning alt. säsongsanställning)
18:e            (tillsvidareanställning alt. säsongsanställning)
Billingsfors  (säsonganställning – delad tjänst – 6 dagar arbete, 6 dagar ledigt)
19-20:e       (tillsvidareanställning alt. säsongsanställning)
Töcksfors    (säsonganställning – delad tjänst – 6 dagar arbete, 6 dagar ledigt)

Slussvaktbiträde:
Håverud
Långed
19-20:e
Bengtsfors
För samtliga ovan beskrivna biträdestjänster gäller säsongsanställning, ca. 4-6 tím/dag, 4-6 veckor under perioden juni-augusti

Töcksfors (4 dgr/v – 6-7 tim/dag)
Lennartsfors (1 dag/v – ca. 6 tim/dag)

 

Vill du veta mer…

Läs mer om att arbeta som slussvakt eller slussvaktbiträde på Dalslands Kanal.

Ansökan

Om något av detta låter som en utmaning för Dig skickar Du Din ansökan i form av ett personligt brev med betygs- och meritförteckning till:

Dalslands Kanal AB
Nils Ericsons väg, Upperud
464 72 Håverud

eller via e-post till info@dalslandskanal.se.

Din ansökan vill vi ha snarast – dock senast 23 februari 2018.

Vill du veta mer… är du välkommen att kontakta Anne-Loise Larsson på
0530-447 50.