• Hitta hit

 • Adress

  EKA området i Bengtsfors

  Ekagatan 2
  666 31 Bengtsfors
  Sverige

  Telefon: 0531-52 63 55

EKA området i Bengtsfors

EKA Miljörum – ett förfallet industriområde med stora miljöproblem som förvandlats till en spännande pedagogisk park. Från 2005 till 2008 pågick ett omfattande saneringsarbete på den så kallade EKA-tomten i Bengtsfors där en kemisk industri bedrev verksamhet under 1900-talets början. Under saneringstiden siktades 62 000 ton förorenad jord varav 36 000 ton forslades till SAKAB i Kumla för slutförvaring. Gamla byggnader revs och stora markområden alldeles intill sjön Bengtsbrohöljen sanerades från kvicksilver och dioxiner. Målet var att få bort 90 procent av den totala mängden kvicksilver.

Idag är platsen ett vackert miljörum. I parken hittar du en stenlabyrint och hoppstenar för barn, en scen, soltrappa ner mot Bengtsbrohöljen, tusenårsstenar, grillplatser som inramas med klängväxter och insprängda sittbänkar. Kanske mest iögonfallande är den japanska parken som även kallas bäckområdet som delvis är inspirerad av Bengtsfors slussar, kanaler och forsar.