• Hitta hit

 • Adress

  Håverud sluss

  Kanalvägen 4
  464 72 Håverud
  Sverige

  Telefon: +46 (0) 530 447 50

Håverud sluss

I Håverud finns ett system av fyra slussar och en akvedukt som går förbi och över forsarna i Upperudsälven. De fyra slussarna ger en nivåskillnad på 9,9 m. När man passerat den nedersta slussen följer man en kortare kanalsträcka till dess den kröker åt vänster. Därefter kommer en dubbelsluss vid vars övre del går en järnvägsbro; klaffbro med 8,5 m fri höjd. Båtägare som önskar broöppning skall kontakta slussvakten i tid – i annat fall finns risk att man får vänta till nästa slussningstillfälle. Omedelbart efter treans sluss går kanalen in i en akvedukt (32,5 m lång, 4,36 m bred, 1,8 m djup och förankrad på stadiga granitpelare) som leder kanalen över Upperudsälvens gamla älvfåra (Håverudsforsarna). Efter akvedukten följer en damm och en kort kanalsträcka fram till översta slussen i Håverud. Strax före översta slussen passeras en stor fast landsvägsbro.

Gästhamn