• Hitta hit

  • Adress

    Ögårn

    DUSSERUD 5
    670 10 Töcksfors
    Sverige

Ögårn

Ögårn är en gammal gård som var bebodd ända till 1957. Den grå huvudbyggnaden uppfördes 1819. Tunet är omgivet av fähus, stall, loge och stolpbod. Gården är ett kulturminnesmärke och allt står kvar som det en gång var så att man får en god bild av hur människorna levde där för 150 år sedan. Korset på stolpbodens dörr och i trappan upp till klädkammaren smordes förr med tjära varje påskafton och lussenatt till skydd mot onda makter.