• Hitta hit

 • Adress

  Snäcke sluss

  SNÄCKE KANAL 1
  464 71 Köpmannebro
  Sverige

  Telefon: +46 (0)530 447 50

Snäcke sluss

Slusstationen omfattar en enkelsluss jämte landsvägsbro, som måste öppnas för all trafik. Slussens nivåskillnad är 3 m. Väntbryggor med ca 1,9 m djup finns på båda sidor om slussen och ligger på kanalens södra sida.