• Hitta hit

 • Adress

  Strömmens sluss

  Strömmens sluss
  662 97 Ånimskog
  Sverige

  Telefon: +46 (0)530 – 447 50

Strömmens sluss

Strömmens sluss är en av de få slussar i kanalsystemet som har manuell öppning; enkelsluss med 1,2 m nivåskillnad. Väntbryggor för tillfällig förtöjning omedelbart före slussen. Strax ovanför slusstationen passerar man en svängbro som öppnas av slussvakten; fri höjd 3,8 m. Kraftledning korsar kanalen nord om bron med fri höjd om 14 m.