Slusstationer

Kanalleden Vänern-Stora Lee har 24 slussar (ursprungligen 25 slussar men den 14:e slussen som hette Starken och låg mellan Långed och Långbron, är numera slopad). Töcksfors kanal har 2, Silarnas biled 3 och Snäcke kanal 2 slussar.