Historien om Dalslands kanal

Observera det tidigarelagda datumet, från 18 november till 5 november!

5 november 18:00 Biblioteket, Dals-Ed

När Dalslands kanal byggdes kom utmaningen att bli hur man skulle ta sig förbi den djupa ravinen i Håverud. På grund av lösa bergarter kunde inte slussar byggas här. Den legendariske kanalbyggaren och ingenjören Nils Ericson, som hade åtagit sig uppdraget att bygga Dalslands kanal, kom att lösa detta på sitt alldeles eget sätt – en akvedukt. Akvedukter fanns på många olika platser i världen, de flesta byggda i sten. Men en nitad plåtränna var något helt nytt. Och så kom den unika akvedukten i Håverud att bli den enda av sitt slag i hela världen. Benny Ruus berättar den spännande historien om Nils Ericson och alla hans byggprojekt och om akvedukten och hur den kom till.

Benny Ruus är sedan 26 år kanaldirektör vid Dalslands Kanal AB och har i det dagliga arbetet mött den fascinerande historien genom de byggnadsvårdande insatserna. Under årens lopp har han fördjupat sig i historien, byggnadstekniken och människorna bakom dessa märkliga konstruktioner.

Kontakt