Kanalen i rummet

Camera Obscura

16 april - 30 april Konsthallen, Bengtsfors

Utställning 16 april – 30 april, finissage den 29 april klockan 15-16 på The Worldwide Pin Hole Photography day. Camera Obscura/pin hole workshop 28-29 april klockan 11-16 på Strömkullegymnasiet, avslutas med vernissage vid konsthallen. Öppet för alla åldrar att delta men barn i föräldrars sällskap. Workshopanmälan till patrik.sandstrom@stromkullegymnasiet.
se. Vi gör en kamera av konsthallen och ser utsikten projicerad på väggen! Workshop på the Pin le day 29 april.

 

Kontakt

Tingshustorget 5
66631, Bengtsfors