Baståsen nature reserve

Baståsen nature reserve consists of a steep slope, covered with broad-leaved forest all the way down to the lake Ärr. The name Baståsen originates from when the area was used for collection of raffia (in Swedish: Bast). The 4.8 hectare small reserve has a lot of botanical values, due to the slopes and the sensitive flora the area maintains. Caution is advised to all hikers.

Baståsen är en av de artrikaste platserna i Dalsland för landlevande mollusker. Man har funnit 32 olika arter av snäckor och fem sniglar. Många är sällsynta och indikerar lång skoglig kontinuitet.

Vandringsleder

En mindre parkering och en informationstavla som hör till Sörknattens naturreservat finns 400 meter söder om Baståsen.

Baståsleden

Leden utgår från parkeringen vid Sörknattens norra entré och Baståsens gemensamma parkering. Stora delar av leden går längst Ärrsjön. Längd: ca 6 km. Kupering: Lätt/Måttlig. Gul markering.

Predikstolen

Stigen är skyltad från Baståsenleden. Fin utsikt över Ärrsjön och Ånimmen. Längd: ca 1 km. Kupering: Stark. Blå markering.

Koordinater parkering

WGS84 decimal (lat, lon)
58.927542, 12.483333

Var vänlig och visa hänsyn till föreskrifterna för reservatet!

Info & karta

 Info om Baståsen – Länsstyrelsen