Campsite 47 Baldersnäs – Laxsjön

This is located at the shores of Lake Laxsjön about 2 km north of the Baldersnäs Manor. We recommend to visit Baldersnäs Mansion and the local handcraft stores. Also take a walk on the trail Världens Ände "End of the World", a stunning nature reserve.

Fakta

Eldstäder: 1

Toaletter: 2

Vindskydd: 1 – bara sittplatser

Närmaste lägerplats: nr 48 Ösan ligger på sjön Laxsjön vid naturreservatet Ösan, ca 1 km bort.

Närmaste camping: Laxsjöns Camping och Friluftsgård

Sjösystemet Dalsland Nordmarken

Det finns ett hundratal lägerplatser inom sjösystemet Dalsland Nordmarken. Den ideella föreningen DANO har investerat i dessa för att skydda vår ömtåliga natur och för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Platserna är utvalda med hänsyn till växt- och djurlivet och i överenskommelse med markägaren. De flesta platserna har idag ett vindskydd, alla har en fast iordningsställd eldstad och ekologisk toalett. På lägerplatserna finns för det mesta ved för våra gäster att utnyttja. Veden måste kapas och klyvas. Betänk att den endast får användas i de befintliga godkända eldstäderna som finns på varje lägerplats. Denna service finansieras genom försäljningen av naturvårdskorten.

Naturvårdskort

Kortet ger dig rättighet att nyttja servicen i sjösystemet. Naturvårdskortet kan köpas online här, hos kanotuthyraren eller på en av de närliggande turistbyråerna.

Att bo på en lägerplats kan inte jämföras med att bo på en camping. Lägerplatserna befinner sig mitt i naturen och här vistas man på naturens villkor. De går inte att reservera och man får bara stanna en natt på en och samma plats. De flesta lägerplatser erbjuder förutom vindskydd även ett fåtal tältplatser.

http://dalslandnordmarken.se/sv/shop/

Mer information

Välkommen till en oförglömlig upplevelse i sjösystemet Dalsland Nordmarken! Mer information hittar du på www.dalslandnordmarken.se!

Contact

Storgatan 8
66630, Bengtsfors