Eds MC and Motormuseum

Not much compares with Eds MC and Motormuseum for a nostalgia trip. Be amazed by the vintage motorcycles, radios, sewing machines and marine engines. Most of the 700 objects exhibited are owned by members of the club, or lent by private individuals. There is a very special story behind each object just waiting to be discovered.

En stor samling av motorcyklar

Med 160 motorcyklar tillverkade i Europa och USA från 1900-talets början till Japan-epokens fartvidunder från seklets andra hälft, lär Eds MC- och Motormuseum ha en av Sveriges största samlingar. Beundra uppsättningen av den svenska Rex från 1923–1953 och spegla dig i glansen från utländska rariteter som Wanderer 1912, Cleveland 1919, Indian Power Plus 1920 med flera.

Motorsågen – skogsarbetarens bästa vän

I museet finns du också en motorsågsutställning. Upplev utvecklingen från de första tunga tvåmanssågarna till dagens lätta och effektiva maskiner. Lyft gärna någon av de gamla sågarna och fundera på hur det skulle vara att pulsa i djup snö hela dagen med sågen bullrande och vibrerande i händerna. Här finns även 50 båtmotorer, de flesta är utombordsmotorer men också fina små inombordare.

Contact