Hur lång tid i förväg ska jag beställa landtransport?