Ägare

Ägarförhållanden

Dalslands Kanal AB bildades 1864 i samband med projekteringen av Dalslands kanal. Kanalen togs i bruk år 1868 och invigdes officiellt den 18 september samma år. Fram till 1961 var kanalen helt i privat ägo. Idag ägs kanalbolaget av två huvudgrupper, dels Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd (85%) och dels enskilda privata ägare (15%).