Organisation

I formell mening utgår bolagets verksamhet från bolagsordningens ”ändamålsparagraf”. Informellt bedrivs verksamheten ur två perspektiv: ”det kulturhistoriska arvet” och ”den turistiska katalysatorn”. Dessa två huvudgrenar präglar bolagets dagliga verksamhet och framtida inriktning av vikar, bileder och sidokanaler.

 

Ledning och administration
Benny Ruus, Verkställande direktör
benny.ruus@dalslandskanal.se

Anne-Loise Larsson
info@dalslandskanal.se

Underhåll och tillsyn
Kanalförman f.n. vakant

Rune Öberg, kanalreparatör
Lennart Ottosson, kanalreparatör