Lennartsfors – Slusstation

Lennartsfors slusstrappa är den mest imponerande i Dalslands kanal näst Håveruds. Slussarna är insprängda i berget och efter slussarna följer en bergskanal med höga kanter.

Lennartsfors slusstrappa är den mest imponerande i Dalslands kanal näst Håveruds. Slussarna är insprängda i berget och efter slussarna följer en bergskanal med höga kanter. Slusstrappan består av tre slussar med en total nivåskillnad om 7,5 m. Strax ovanför slusstrappan korsas kanalen av en landsvägsbro (klaffbro) med 3 m fri höjd.

När man ankommer till övre slussen från norr (från sjön Foxen) går man in i en lång, trång farled. Leden skiljs från det strömmande vattnet ned till kraftverket av en smal stenpir. I vattenområdet ovanför stenpiren är det oftast stark strömsättning, i synnerhet när vattenståndet är högt.
Båtar som kommer norr ifrån förtöjer vid väntbryggan. Här finns en s.k. ”anropsstation” med skriftlig instruktion om hur slussvakten kontaktas. För söderifrån kommande båtar markerar en grön boj den del av väntbryggan som inte håller 1,8 m djup.

Kontakt

Dalslands kanal
46472, Lennartsfors

Håveruds samhälle

Håverud är Dalslands dragplåster! Här finns den berömda Akvedukten - inte på någon annan plats möts akvedukt, landsvägsbro och järnvägsbro ovanför varandra.
Ett stort utbud av verksamheter hittar du här. Allt ifrån boende till lokala hantverkare. Något för alla! Välkommen!

Håverud är Dalslands dragplåster! Här finns den berömda Akvedukten – inte på någon annan plats möts akvedukt, landsvägsbro och järnvägsbro ovanför varandra. Här finns också auktoriserad turistbyrå, kanalmuseum, utställningar, restauranger, hantverkare, kanalbåtar, vandrarhem, camping och mycket mer!

Förutom den berömda akvedukten, finns det fyra slussar i Håverud som är delar av Dalslands kanal. I Håverud finns det även ett kommunalt naturreservat som heter Ramslökedalen.

Fiskemöjligheter finns och du köper ditt fiskekort på turistbyrån Dalsland Center.

Sommartid kan du ta dig mellan Håverud och Mellerud med DVVJs rälsbuss! Du betalar din biljett kontant på bussen. Rälsbussen transporterar sträckorna Mellerud- Bengtsfors. In till Åsensbruks samhälle kan du ta dig med linjelagd buss eller hyra dig en cykel på Akveduktshopen, Dalsland Center.

Spendera din semester i Håverud. Här händer det något för alla!

Kontakt

Gustavsfors slusstation

Gustavsfors slusstation är en enkelsluss som leder från sjön Lelången in till sjön Västra Silen. Det är slussen nr 23 i Dalslands kanal.

Gustavsfors slusstation är en enkelsluss som leder från sjön Lelången in till sjön Västra Silen. Det är slussen nr 23 i Dalslands kanal.

Slussen har en nivåskillnad på 2,8 m. Ovanför slussen korsas kanalen av en fast bro med 11,75 m fri höjd och 4,2 m genomfartsbredd.

Slussen i Gustavsfors ligger ”mitt i smeten”. Här kan du välja att äta på tre olika ställen, som ligger direkt vid slussen och du kan handla på en femminuterspromenad hos ICA Optimisten. Det finns flera övernattningsmöjligheter och du kan hyra både kanot och cykel.

Lite historia om Gustavsfors

Gustavsfors Bruk grundades 1747 av bröderna Nils och Jöns Koch, två förmögna borgare från Uddevalla. Från början var det ett järnbruk och i början av 1800-talet intresserade sig den legendariske Gustaf Ekman för företaget. Ekman, som var den som utvecklade järnhanteringen och därmed Sveriges välstånd, införde lancashireprocessen i Gustavsfors. 1873 omvandlades dock bruket och blev en av landets första pappersmassafabriker. Den verksamheten fortsatte till strax efter andra världskriget då bruket lades ner.

Idag är besöksnäringen den viktigaste inkomstkällan för Gustavsfors. Det är sommartid som det idylliska samhället lever upp. Men då och då händer det saker. Ibland kommer filmare. Den dansk-svenska filmen Midsommar, med Tova Novotny i en av huvudrollerna, spelades delvis in i Gustavsfors. För att ta ett exempel.

Om du kikar över den långsmala sjön Lelång, ser du Torrskogs kyrka, vackert belägen på en udde alldeles vid vattnet. Där kan du titta på den gravsten, i form av en trädstam, som Selma Lagerlöf lät resa till minne av sin syster Anna som dog, alldeles för ung, på Gustavsfors Herrgård.

 

Kontakt

Nils Ericsons väg 1
464 72, Håverud

Dalslands kanal med Akvedukten

Dalslands kanal börjar i Köpmannebro vid Vänern och man kan nå ända upp till Östervallskog i Värmland! Engelsmannen Roger Pilkington utnämnde denna kanal till världens vackraste!

Dalslands kanal

Dalslands kanal består av ett pärlband av stora och små sjöar, vikar, fjordar och bi-leder som binds samman av ca 12 km grävd/sprängd kanal. Sjösystemets totala längd är ca 250 km och sträcker sig från Vänerns västra sida, passerar upp igenom landskapet Dalsland, vidare in i landskapet Värmland, upp emot norska gränsen och in i Norge. I sjösystemet finns 31 slussar fördelade på 17 slusstationer. Fallhöjden är totalt 66 meter. Kanalen anses vara en av de vackraste vattenvägarna i Europa.

 

Historik 

Tanken på att genom en kanal förbinda det inre av Dalsland och södra Värmland med Vänern och Västkusten föddes under 1700-talet. I början av 1800-talet tog dessa planer fastare form och efter en lång beslutsprocess startade arbetet med kanalen 1865. Som ansvarig för anläggningsarbetet utsågs den kände järnvägsbyggaren Nils Ericsson. Arbetet fortskred hastigare än beräknat och redan 1866 var kanalen färdigbyggd. Kanalen invigdes den 19 september nödåret 1868. Den färdiga kanalen blev en kommunikationsled där flera sjöar sammanbands med korta grävda eller sprängda kanalleder försedda med slussar.

Från Vänern blev det nu möjligt att vid Köpmannebro ta sig vidare in i landet, förbi Dals Långed och Bengtsfors till Gustavsfors och vidare upp i Värmland till Årjäng eller via Lennartsfors till Töcksfors eller Dals Ed. Avsikten med kanalen var att den skulle fungera som en transportled för de många järnbruk i Dalsland och sydvästra Värmland. Kanalen kom emellertid inte att spela någon avgörande roll i denna verksamhet. På grund av marknadsmässiga förändringar, bl.a. genom ökad konkurrens från England, lades de flesta järnbruken ned i slutet av 1800-talet.

Betydelse fick den dock och blev ibland direkt avgörande för lokaliseringen av den ersättningsindustri, framför allt trä- och sågverksindustrin, som tog över efter järnbruken. Förutom som transportled av gods fick kanalen även betydelse för postbefordran ända fram till 1900-talets början. Även boendeseglationen fick ett uppsving efter kanalens tillkomst.

Storhetstiden för kanalen inföll från 1868 fram till omkring 1895, därefter minskade frakterna av gods dramatiskt. Orsaken till detta var en ökad konkurrens genom utbyggnad av järnvägs- och vägnätet.

 

Ibland är resan viktigare än att komma fram

De oupptäckta, spännande och fräscha semestermålen blir, som du kanske märker, färre och färre. Speciellt svårt brukar det vara att finna sådana som intresserar hela familjen.

Ett av dessa sällsynta smultronställen ligger i Dalsland-Nordmarken – Sveriges sjörikaste område. Där binder en av Europas vackraste vattenvägar – Dalslands kanal – ihop en labyrint av stora och små sjöar, älvar och idylliska, slingrande kanalstumpar till ett båt och kanotsportområde vars motstycke du får leta länge efter. Bara en mil är grävd eller sprängd kanal. Resten är ett 24 mil långt segelbart sjösystem.

 

Akvedukten i Håverud

Kanalens stora sevärdhet är Akvedukten i Håverud. Den var en genialisk lösning på ett stort problem. Det verkade inte möjligt att bygga kanal och slussar här pga den mjuka berggrunden och den djupa kanjonliknande dalen där älven störtade fram.
Den ansvarige för projektet, Nils Ericsson, förordade att en akvedukt skulle byggas över den svåraste delen och att kanalens övre del skulle läggas på en hylla på berget. Detta gjorde man och nu finns även järnvägsbro och landsvägsbro på samma plats!

Kontakt

Nils Ericsons väg 1
46472, Håverud

Lennartsfors slussar

Slussarna är insprängda i berget och efter slussarna följer en bergskanal med höga kanter.

Slusstrappan består av tre slussar med en total nivåskillnad om 7,5 m. Strax ovanför slusstrappan korsas Dalslands kanal av en landsvägsbro (klaffbro) med 3 m fri höjd.

Lennartsfors slusstrappa är den mest imponerande i Dalslands kanal efter Håveruds. Slussarna är insprängda i berget och efter slussarna följer en bergskanal med höga kanter. Slusstrappan består av tre slussar med en total nivåskillnad om 7,5 meter. Strax ovanför slusstrappan korsas kanalen av en landsvägsbro (klaffbro) med 3 m fri höjd.

När man ankommer till övre slussen från norr (från sjön Foxen) går man in i en lång, smal farled. Leden skiljs från det strömmande vattnet ned till kraftverket av en smal stenpir. I vattenområdet ovanför stenpiren är det oftast stark strömsättning, i synnerhet när vattenståndet är högt. Båtar som kommer norr ifrån förtöjer vid väntbryggan. Här finns en så kallad ”anropsstation” med skriftlig information om hur man kontaktar slussvakten. För söderifrån kommande båtar markerar en grön boj den del av väntbryggan som inte håller 1,8 m djup.

Redan på 1500-talet fanns en vattenkvarn här vid Ränkforsen. Något som kan kallas ett riktigt samhälle blev det dock inte förrän 1839 då Lennartsfors Bruk grundades och orten fick sitt namn efter ägaren Lennart Uggla. Bruket tillverkade allt från båtar till spottkoppar och för att underlätta transporterna till och från Lennartsfors byggdes slusstrappan. Bruket lades ned 1877 och i stället etablerades ett träsliperi i Lennartsfors. 1948 startade nästa industriepok när Lennartsfors Mekaniska Verkstad, i samarbete med Facit i Åtvidaberg, började tillverka dupliceringsapparater och räknesnurror.
Företaget finns kvar och verksamheten är idag inriktad mot småskaligt skogsbruk. Mindre sågverk och den så kallade Järnhästen hör till produktutbudet.
En sak till om Lennartsfors. Härifrån kommer ”Säcken”. Vi menar förstås skidkungen Thomas Wassberg.

Kontakt

Töcksfors slussar

Töcksfors kanal ligger 112 meter över havet och är därmed Sveriges högst belägna kanal som har förbindelse med havet.

Nedre slussen är en enkelsluss med 5 m nivåskillnad. Ovanför slussen korsas kanalen av en fast landsvägsbro som reducerar den fria höjden från 15 m till 3,6 m. Vid slussning anropas slussvakten från den s.k. ”anropsstationen” vid väntbryggan.
Övre slussen är också en enkelsluss med 5,1 m i nivåskillnad. Vid slussning anropa slussvakten från den s.k. ”anropsstationen” som finns placerad på slusskuren.

Namnet Töcksfors kommer från ordet ”töck” som väl närmast kan översättas till dimma. Bygden har under flera tidsperioder varit hårt ansatt av betydligt värre saker än dimma. Under striderna mellan Norge, som då tillhörde Danmark, och Sverige på 1500- och 1600-talen brändes och skövlades byarna i Töcksmark vid flera tillfällen. Och under andra världskriget var det många invånare som riskerade livet för att rädda judar och norska motståndsmän från nazisterna.
För att utnyttja vattenkraften i Tyxforsen grundades Töcksfors Järnbruk redan 1797. Knappt 100 år senare lades det ner och i stället utnyttjades forsen till ett träsliperi.

Kanalen Stora Lee-Östen, som förbinder Foxen med Töck och Östen invigdes så sent som 1915. Den ligger 112 meter över havet och är därmed Sveriges högst belägna kanal som har förbindelse med havet.
Idag är Töcksfors ett livaktigt samhälle med livskraftiga småindustrier och bra serviceutbud. Handelns utveckling hänger intimt samman med närheten till Norge. Bland annat finns ett stort köpcenter och en handelspark strax utanför Töcksfors centrum. Fyra kilometer söder om Töcksfors ligger Dusserud och den gamla gården Ögårn. Den byggdes 1819 och är idag ett av landets bästa exempel på hur människor levde för länge sedan.

Kontakt

Sveavägen
67010, Töcksfors

Krokfors slusstation

Krokfors slusstation består av en dubbelsluss som leder från sjön Västra Silen in till sjön Östra Silen.

Krokfors dubbelsluss jämnar ut en totalnivåskillnad på 5,3 meter. Ost om slussarna korsar en fast bro kanalen med 20 meter fri höjd och 4,2 meter fri genomfartsbredd.

Väst om slussarna korsas kanalen av en kraftledning med 13 meter fri höjd. Väntbrygga finns endast väst om dubbelslussen.

Kiosk och viss utbud av livsmedel. Om Tore är kvar, kan man köpa supergod rökt fisk.

 

Kontakt

Nils Ericsons väg 1
464 72, Håverud

Gustavsfors sluss

Slusstationen är en enkelsluss med en nivåskillnad på 2,8 meter.

Gustavsfors slusstation är en enkelsluss som leder från sjön Lelången in till sjön Västra Silen. Det är sluss nr 23 i Dalslands kanal.
Slussen har en nivåskillnad på 2,8 meter. Ovanför slussen korsas kanalen av en fast bro med 11,75 meter fri höjd och 4,2 meter genomfartsbredd.
Slussen i Gustavsfors ligger ”mitt i smeten”. Här kan du välja att äta på tre olika ställen, som ligger direkt vid slussen och du kan handla på en femminuterspromenad hos ICA Optimisten. Det finns flera övernattningsmöjligheter och du kan hyra både kanot och cykel.

Gustavsfors Bruk grundades 1747 av bröderna Nils och Jöns Koch, två förmögna borgare från Uddevalla. Från början var det ett järnbruk och i början av 1800-talet intresserade sig den legendariske Gustaf Ekman för företaget. Ekman, som var den som utvecklade järnhanteringen och därmed Sveriges välstånd, införde lancashireprocessen i Gustavsfors. 1873 omvandlades dock bruket och blev en av landets första pappersmassafabriker. Den verksamheten fortsatte till strax efter andra världskriget då bruket lades ner.

Idag är besöksnäringen den viktigaste inkomstkällan för Gustavsfors. Det är sommartid som det idylliska samhället lever upp. Men då och då händer det saker. Ibland kommer filmare. Den dansk-svenska filmen Midsommar med Tova Novotny i en av huvudrollerna, spelades delvis in i Gustavsfors för att ta ett exempel.
Om du kikar över den långsmala sjön Lelång, ser du Torrskogs kyrka, vackert belägen på en udde alldeles vid vattnet. Där kan du titta på den gravsten, i form av en trädstam, som Selma Lagerlöf lät resa till minne av sin syster Anna som dog, alldeles för ung, på Gustavsfors Herrgård.

Kontakt

Bruksvägen
666 93, Gustavsfors

Håveruds slusstation

I Håverud finns ett system av fyra slussar och en akvedukt som går förbi och över forsarna i Upperudsälven.

Slusstation

I Håverud finns ett system av fyra slussar och en akvedukt som går förbi och över forsarna i Upperudsälven. De fyra slussarna ger en nivåskillnad på 9,9 m. När man passerat den nedersta slussen följer man en kortare kanalsträcka till dess den kröker åt vänster. Därefter kommer en dubbelsluss vid vars övre del går en järnvägsbro; klaffbro med 8,5 m fri höjd.

Båtägare som önskar broöppning skall kontakta slussvakten i tid – i annat fall finns risk att man får vänta till nästa slussningstillfälle. Omedelbart efter treans sluss går kanalen in i en akvedukt (32,5 m lång, 4,36 m bred, 1,8 m djup och förankrad på stadiga granitpelare) som leder kanalen över Upperudsälvens gamla älvfåra (Håverudsforsarna).

Efter akvedukten följer en damm och en kort kanalsträcka fram till översta slussen i Håverud. Strax före översta slussen passeras en stor fast landsvägsbro.

Dalslands center

Alldeles vid slussarna finns mycket aktivitet. Dalslands Center bjuder på en rad evenemang under sommaren. Här finner du också en glasblåsare med fina produkter till försäljning. Det finns en turistinformation och en restaurang med utmärkta fiskmenyer. I butiken kan du köpa rökt lax. Du kan fynda antikt och loppisvaror där och glöm absolut inte att besöka Kanalmuséet. 

Det serveras mat i Thairestaurangen och ett Café finns inne i Dalsalnd Center.

Övernatta kan du också här, antingen på Håveruds Camping, i vandrarhemmet elelr i en av de fina stugorna.

 

Kontakt

Dalslands kanal
46472, Håverud

Köpmannebro slusstation

Dalslands kanal börjar vid Köpmannebro slusstation som leder från Vänern in till sjön Svanefjorden.

Slussen vid Köpmannebro är den första i Dalslands kanal. Den leder från Vänern in till sjön Svanefjorden.

Omedelbart nedströms slussen korsas kanalen av en svängbro med 2,25 m fri höjd. Slussen är den största i Dalslands Kanal, med samma dimensioner som Göta Kanals slussar.

Den är 35.6 m lång och 7,1 m bred, samt 3,2 m djup. Nivåskillnaden är endast 0,1 m.

Norr om slussen finns en landvägsbro med segelfri höjd på 12,7 m. Norrifrån kommande båtar ska kontakta slussvakten för broöppning via anropsstationen vid bropelaren.

Passa på att besöka Ryrs naturreservat när du är i Svanefjorden!

Historia om Köpmannebro sluss

Köpmannebro är porten till Dalslands kanal. Här finns kanalens första och största sluss. Lika stor som de i Göta Kanal. Nivåskillnaden är dock bara en meter.

Till skillnad från de flesta andra slusstationer längs kanalen, har det aldrig funnits någon större industri här. Undantaget är möjligen en mindre fabrik för rening av terpentin i början av 1900-talet.

Under andra världskriget hände spännande saker i Köpmannebro. Fågelkonservator Kihléns ateljé uppläts för viktiga möten mellan den norska regeringen, då stationerad i London, och den norska delegationen i Stockholm med syfte att bekämpa den tyska ockupationsmakten i Norge.

1938 invigdes en ny hamn i Köpmannehamn, vid Vänern strax utanför Köpmannebro. Efter ganska långa och segdragna diskussioner byggdes den på Musdragsholmen. Tanken var att de mindre kanalbåtarna skulle lasta över till större Vänerfartyg för vidare frakt till Göteborg. Det blev dock ingen succé. Andra världskriget gjorde att det blev dyrt att köpa drivmedel till fartygen, bruken i Dalsland slöt billigare avtal med järnvägsbolagen och hamnen i Köpmannehamn låg på en ö utan landförbindelse. Man hade inte kunnat förutse betydelsen av landsvägstransporter. På 1950-talet somnade hamnen in och blev en gästhamn för fritidsbåtar.

Kontakt

Nils Ericsons väg 1
464 72, Håverud