Lennartsfors – Slusstation

Lennartsfors slusstrappa är den mest imponerande i Dalslands kanal näst Håveruds. Slussarna är insprängda i berget och efter slussarna följer en bergskanal med höga kanter.

Lennartsfors slusstrappa är den mest imponerande i Dalslands kanal näst Håveruds. Slussarna är insprängda i berget och efter slussarna följer en bergskanal med höga kanter. Slusstrappan består av tre slussar med en total nivåskillnad om 7,5 m. Strax ovanför slusstrappan korsas kanalen av en landsvägsbro (klaffbro) med 3 m fri höjd.

När man ankommer till övre slussen från norr (från sjön Foxen) går man in i en lång, trång farled. Leden skiljs från det strömmande vattnet ned till kraftverket av en smal stenpir. I vattenområdet ovanför stenpiren är det oftast stark strömsättning, i synnerhet när vattenståndet är högt.
Båtar som kommer norr ifrån förtöjer vid väntbryggan. Här finns en s.k. ”anropsstation” med skriftlig instruktion om hur slussvakten kontaktas. För söderifrån kommande båtar markerar en grön boj den del av väntbryggan som inte håller 1,8 m djup.

Kontakt

Dalslands kanal
46472, Lennartsfors