Årets Industriminne 2018

29 May, 2018

Vi har tilldelats Årets Industriminne 2018!

Sedan 1995 delar Svenska Industriminnesföreningen ut utmärkelsen Årets industriminne till ett industriminne där förtjänstfulla insatser för att bevara och utveckla vårt industriella kulturarv bedrivs. I år tilldelas Dalslands Kanal AB utmärkelsen för ett ambitiöst arbete med bevarande, informationsspridning och samverkan kring Dalslands kanal. Kanalen är ett levande industriminne där varor och människor färdats i 150 år. Kanalen sätter fokus på vattnet som bärare av ett industrihistoriskt kulturarv i form av kraft och logistik. Utmärkelsen delas ut den 31 augusti i Håverud i samband med kanalens jubileumshögtid.

Läs gärna mer på sidan http://www.sim.se/arets-industriminne-2018-dalslands-kanal