Kanaldirektör går i pension

20 October, 2017

Dalslands Kanal AB:s vd Benny Ruus har meddelat sin styrelse att han har beslutat lämna sitt uppdrag vid årsskiftet 2018/19. Han har varit vd i Dalslands Kanal AB i över 25 år. Styrelsen kommer nu att initiera rekryteringsprocessen efter en ny vd och kanaldirektör.

Benny Ruus kom till Dalslands Kanal AB i september 1992 från ett vd-uppdrag i Stockholm. De sex första åren i kanalbolaget var Ruus parallellt också chef för Dalslands turistråd.

”Säger man Benny Ruus så säger man också Dalslands kanal – eller omvänt. Han är ett begrepp i kanalsammanhang – med ett mycket stort kontaktnät såväl nationellt som internationellt. Han är idag ordförande i Föreningen Sveriges och Norges kanaler och ledamot i IWI, Inland Waterways International som är ett paraplyorgan för världens kanaler. Bennys stora engagemang och alla åren av föreläsningar, i allt ifrån små båtklubbar till större internationella konferenser, har starkt bidragit till att sätta Dalslands kanal på kartan och stärka dess varumärke”, säger kanalbolagets styrelseordförande Lars-Göran Ljunggren. Byggnadsvård och kulturmiljöfrågor har legat Benny mycket varmt om hjärtat, och byggnadsminnesförklaringen 2013 bär utan tvekan hans namn. De svåra översvämningarna som under hösten 2000 satte kanalbolaget på prov, krävde ett starkt ledarskap. Det blev Bennys uppgift att kostnadsberäkna, ta fram ett åtgärdsprogram och genomföra återställningsarbetet. Tack vare detta, och med hjälp av ägarna och externa kontakter lyckades kanalen återställas. ”Benny Ruus har visat mycket god förmåga att leda såväl stora som mindre organisationer. Han har fått omvittnat positiva omdömen av såväl sin styrelse, personal, besökare och samarbetspartners. När han nu väljer att gå i pension tar han med sig oerhört mycket kunskap och erfarenhet som kan bli svår att ersätta. Han kommer dock att stå till förfogande även efter sitt uppdrag för att bidra till en smidig succession”, avslutar Lars-Göran Ljunggren.

Under Benny Ruus mångåriga ledning har ett flertal omfattande projekt genomförts, såsom om- och tillbyggnationer av slussanläggningar, farleder, bostäder, samt nybyggnation av verkstäder, serviceinrättningar och sjömackar. Ruus deltog också i ledningsarbetet under de dramatiska översvämningarna i Upperudsälven hösten 2000, vilket åsamkade betydande skador på Dalslands kanals anläggningar och flera år av återställningsarbeten därefter.

”Det har verkligen varit ett privilegium att få leda detta spännande och viktiga företag, säger Benny Ruus. Att arbeta tillsammans med så engagerade och skickliga medarbetare har varit fantastiskt berikande, men efter mer än 25 år och det faktum att jag närmar mig pension, är det naturligt att lämna över till en ny kraft. Jag kommer kunna se tillbaka på många händelserika och spännande år och känner stor glädje över att ha fått vara med på denna resa – eller för att använda företagets egen devis; ibland är resan viktigare än att komma fram”, avslutar Benny Ruus.

Benny Ruus lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet 2018/19. Styrelsen kommer inom kort att inleda rekryteringsprocessen efter ny vd.


Ytterligare frågor besvaras av styrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren
070-608 63 92 eller vd Benny Ruus 070-577 40 84.