Ärtemarks kyrka

Ärtemarks kyrka har murar från 1200-talet. Även dopfunten är från 1200-talet. På 1800-talet blev taket omlagt med skiffer.

Ärtemarks kyrka

Ärtemarks kyrka har murar från 1200-talet. Även dopfunten är från 1200-talet. På 1800-talet blev taket omlagt med skiffer. Jan Andersson dog vid fall från taket under arbetet. Altartavlan från 1739 är utförd av Nils Falck, Ånimskog. Predikstolen från 1767 är utförd av bildsnidare Isak Schullström. Det finns även en ljuskrona av konstsmed Helmer Roos, Dingelvik.
I äldre tid fick bemärkta personer sitt vilorum i kyrkan bl.a. medlemmar av ätterna Oxe, Svenske och Svinhufvud. I slutet av 1800-talet förstördes flera gravar vid golvrestaurering, då skelettdelar fördes till kyrkogården. Klockstapelns vindflöjel från 1795 sitter numera på stolpboden på Gammelgården i Bengtsfors.

Kontakt


66631, Bengtsfors