Ärtingens fiskevårdsområde

Omfattning
Ärtingen

Ärtingens fiskevårdsområde

Fiska i Ärtingens fiskvårdsområde i Bengtsfors kommun.
Omfattning
Ärtingen
Areal: 576,0 ha

Här köper du fiskekort

Turistbyrån Bengtsfors, 0531-52 63 55
Dalslands Camping & Kanotcentral, 0531-100 60
Skogstjänst, 0531-619 84
Bengt Dåverhög, 0531-32106

Samtliga kort gäller för hela familjen. Ungdomar under 16 år fiskar gratis, men under gällande regler.

Fiskarter
Abborre, gädda, ål, sik, siklöja, mört, löja, lake, braxen, sarv, sutare och sparsamt med öring och regnbåge

Övrigt
Bra bestånd av grov abborre. Max två handredskap per person.

Mer information om fiske i Ärtingen hittar du på www.fiskeland.se.

Välkomna!

Kontakt


66630, Bengtsfors