Bengtsbrohöljens fiskevårdsområde

Omfattar:
Bengtsbrohöljen, Övre Höljen och Nedre Höljen.

Bengtsbrohöljens fiskevårdsområde

Bengtsbrohöljens fiskevårdsområde i Bengtsfors kommun.
Omfattning:
Bengtsbrohöljen, Övre Höljen och Nedre Höljen. 

Här köper du fiskekort

Turistbyrån Bengtsfors, 0531-52 63 55

Fiskarter

Gädda, abborre, mört, sik, siklöja, lake, ål, öring, regnbåge.

Övrigt

Allmänna fiskeregler. Fiskekortet gäller endast i Bengtsbrohöljen, vars södra fiskegräns är 200 m norr om järnvägsbron vid 20:e slussen.
Fiske får ej bedrivas i strömmande vatten vid kraftstationen i Bengtsfors.

Höljerudsforsarna

Beträffande kortförsäljningen för Höljerudsforsarna hänvisas till kontaktmännen. Försäljning av max 6 kort mellan måndag-fredag.

Kontakt

Sågudden 1
66631, Bengtsfors