Dalslandsleden, cykling

Färgelanda kommun går Dalslandsleden via Lerdal i nordväst, söderut mot Rännelanda till Färgelanda. Den fortsätter sedan mot Ödeborg, österut över Ödeborgsfjället till Rådanefors och campingen. Leden är väl utmärkt i naturen.

I Karta över Dalslandsleden finns att köpa bl.a. på Turistbyrån i Färgelanda.

I Färgelanda kommun finnas även ”Kommunleden”, se särskild rubrik, som delvis sammanfaller med Dalslandsleden.

Kontakt