Hällkista på Björkön

På Björkön i Svanefjorden upptäcktes på 1930-talet en sammansjunken och så gott som fullständigt övertorvad hällkista, som påvisade att stenåldersmänniskor hållit till på ön.

Hällkista på Björkön

På Björkön i Svanefjorden upptäcktes på 1930-talet en sammansjunken och så gott som fullständigt övertorvad hällkista, som påvisade att stenåldersmänniskor hållit till på ön. I den ca 3500 år gamla kistans södra del hittades en del krukskärvor, en pilspets av skiffer och en pilspets av flinta samt ett kompakt lager av krossade lerkärl. Skärvorna av lerkärl hade fin ornamentik som var mycket intressant och påminde om gånggriftstidens lerkärl. Totalt fanns 1150 krukskärvor i graven. En mängd redskap av flinta hittades också i graven. Där fanns skrapor, pilspetsar, knivar och spån av flinta, vilket allt kommit långväga ifrån. Fynd gjordes också av redskap och smycken som tillverkats av finkornig skiffer och i graven fanns smycken av den på stenålderstiden mycket dyrbara bärnstenen, vilka någon avhållen familjemedlem fått med sig i graven.

Kontakt

Storgatan 13
46431, Mellerud