Istidsleden

För ca 20 000 år sedan började inlandsisen smälta över Skandinavien.

Längs den led som markerats på kartan i pdf-broschyren som du kan ladda ner här intill, finns skyltar uppsatta som berättar historien om hur landskapet vid Ed har formats av inlandsisen.

För ca 20 000 år sedan började inlandsisen smälta över Skandinavien.

Under en kallare period för ca 12 000 år sedan låg kanten av isen stilla över Dalsland. Vid Ed ryckte isen även tillbaka ett stycke. Havet nådde vid den tiden upp till iskanten vid Ed.

Smältvattnet från ett vidsträckt område under inlandsisen dränerades till Stora Les dalgång och en isälv som mynnade i havet utanför. Isälven strömmade fram i en tunnel i botten av isen under stort tryck och med stor hastighet. Den eroderade underlaget och massor av grus och annat material samlades i havet utanför.

Längs den led som markerats på kartan som du kan ladda ner här nedanför,  finns skyltar uppsatta som berättar historien om hur landskapet vid Ed har formats av inlandsisen.

Stor skylt pdf (pdf 4 MB)
Småskyltar pdf (pdf 6 MB)
Texte Tafelnpdf (pdf24 KB)

Kontakt

Torget 4
66830, Ed