Kesnacksälvens fiskevårdsområde

Omfattar:
Båtviksviken och Gummenäsviken (i Lelång), Ramsbytjärn, Rimtjärn, Skriktjärn, Dammtjärn, Motjärn, Kisslebergstjärn, Rötjärn, Bottensjön, Snaggenässjön, Långtjärn, Svarttjärn, Hammartjärn, Abborrtjärn, Lysetjärn, Lyssjö och Örletjärn.

 

Kesnackälvens fiskevårdsområde:

Kesnackälvens fiskevårdsområde i Bengtsfors kommun.
Areal: 632,5 ha.

 

Omfattar:

Båtviksviken och Gummenäsviken (i Lelång), Ramsbytjärn, Rimtjärn, Skriktjärn, Dammtjärn, Motjärn, Kisslebergstjärn, Rötjärn, Bottensjön, Snaggenässjön, Långtjärn, Svarttjärn, Hammartjärn, Abborrtjärn, Lyssjö, Lysetjärn och Örletjärn samt vissa mindre biflöden till dessa vatten.

 

Här köper du fiskekort:

Turistbyrån Bengtsfors: 0531-52 63 55.
Börje Bryntesson tel. 0531-250 34.
Bele Fredriksson tel. 0531-250 74.
Ingemar Dalsvall tel. 0531-230 72.
Bertil Emanuelsson tel. 0531-250 56.

 

Fiskarter:

Abborre, gädda, mört, sparsamt med öring, lake, sik, siklöja, ål, löja, braxen, sutare, sarv och ruda.

 

Övrigt: 

Allmänna fiskeregler. Fiskekortet gäller endast för områdets sjöar och tjärnar. Kesnacksälven, Forteälven och Tassbyälven ingår ej!

 

Kontakt