KLARA BERGE Passager

Klara Berge är textilkonstnär utbildad på HDK i Göteborg. Hon arbetar ofta rumsligt med textila skulpturer och installationer, använder sig gärna av långsamma processer samt monotona och repetitiva tekniker.

En undersökning hur jag med linjer och trådar får fram en upplevelse av form och rörelse samt skapar nya rum i rummet. Varje skulptur i utställningen blir i sig till ett rum och en ansamling, där trådar skapar form, riktning och ger upphov till en sorts statisk rörelse.
En passage.
En fokusering och ett utsnitt.
Kanske en gräns mellan dig och det andra.
En hinna och ett filter.
Eller kanske en öppning.

Arbetet med denna utställning har inneburit ett utforskande och experimenterande i att gå upp i skala. På så sätt lär jag känna mina trådskulpturer i relation till den egna kroppen. Jag vill närma mig det monumentala.

Den tunna tråden som sakta transformeras och bygger något större, det långsamma görandet som ger utrymme för idéer och tankar att växa och ta form. Hon har tidigare ställt ut på Göteborgs Konstförening och Two Little Birds Galleri i Göteborg samt medverkat i ett antal grupputställningar i Sverige och internationellt.

Tiden är en ständig följeslagare i mitt skapande. Dels i mina frågeställningar och dels i det praktiska arbetet. Det gör tiden, och det den bär med sig, till en både medveten och omedveten beståndsdel, en ständigt återkommande och alltid närvarande. Jag ser det som nödvändigt och positivt och det som i andras ögon ses som tidskrävande ser jag som tidsrikt. Jag tror på handens kunskap, något som kräver tid att utveckla, och mina konstnärliga arbetsprocesser lägger stor vikt vid själva materialet och transformationen av det. Det är i textila material och tekniker jag oftast hittar de uttryck jag söker.

Klara har fått projektbidrag till sin utställning av KONSTNÄRSNÄMNDEN.

Kontakt

Fabriksvägen 2
66295, Fengersfors