Lägerplats 102 Hollsten – Ömmeln

Lägerplats Hollsten med nummer 102 i Dalsland-Nordmarkens sjösystem ligger i sjön Ömmeln.

Lägerplats 102 Hollsten i sjön Ömmeln

Lägerplats 102 Hollsten ligger utmed cykelleden Dalslandsleden på västra sidan av sjön Ömmeln, 500 m till DANO-sopstation.

Eldstäder: 2

Toaletter: 1

Vindskydd: 1

Närmsta lägerplats: nr 100 Mjölkudden i sjön Edslan, ca 1 km portage och 1,5 km paddling

 

DALSLAND – NORDMARKENS sjösystem – lägerplatser

Det finns drygt 100 iordningsställda lägerplatser i sjösystemet Dalsland – Nordmarken (DANO). Kommunerna i området har investerat i dessa för att skydda vår ömtåliga natur och för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Platserna är utvalda med hänsyn till växt- och djurlivet och i överenskommelse med markägaren. På de flesta platserna finns det vindskydd, alla har en fast eldstad och ekologisk toalett. Enstaka platser har sopstationer. Detta finansieras genom försäljningen av naturvårdskorten.

Naturvårdskort

Kortet ger dig rättighet att nyttja servicen i sjösystemet. Naturvårdskort kan köpas online här, hos kanotuthyraren eller på en av våra turistbyråer. 
Att bo på en lägerplats kan inte jämföras med att bo på en camping. Lägerplatserna befinner sig mitt i naturen och här vistas man på naturens villkor. De går inte att reservera och kanotister får bara stanna en natt på en och samma plats. De flesta lägerplatserna erbjuder förutom vindskydd även ett fåtal tältplatser.

 

Eldning

Allemansrätten ger ingen generell rättighet att elda. Från 1 juni tom 31 augusti gäller eldningsförbud i DANO-området, man får då bara elda i de officiella iordningställda eldstäderna. Ibland råder det totalt eldningsförbud och då är all användning av öppen eld förbjuden på alla ställen, även de fasta eldstäderna. Det är din skyldighet som gäst i området att informera dig om eventuellt eldningsförbud. 
För aktuell information ring för Dalsland: 0531-52 61 15 och Värmland: 054-15 50 15. I Värmland hissas en röd flagga med gult kors på 25 platser när det råder eldningsförbud. Man får dock ändå använda campingkök, men försiktigt.
Naturvärdarna fyller varje år på vedförrådet på lägerplatserna. Veden måste sågas och klyvas. Var sparsam, då den ska räcka till många! All eldning sker på eget ansvar.

Toaletter

Toaletterna på lägerplatserna är ekologiska. De fungerar genom att separera urinen och den fasta avföringen. Släng aldrig skräp i toaletterna, då förstörs den ekologiska funktionen. Toaletterna ska användas för behoven. Har du inte tillgång till toalett kan du i nödfall gräva ner avföringen och toalettpappret på en avskild plats. Därför ska alla kanotsällskap föra en liten spade med sig. Ibland står det på lägerplatsen kvar behållare för förmultning utan själva toabyggnaden, bryt inte upp dem eller kasta in skräp där!

Sopor

Det finns ca 25 sopstationer i systemet. Ta med dina sopor från lägerplatsen till nästa sopstation. Tänk på att många efter dig vill uppleva vår fina natur. Kvarlämnade soppåsar förstörs av fåglar och gnagare som sprider soporna i naturen.

Fågelskyddsområden

Djurskyddsområden finns för att djur ska få vara ifred under den tid de får sina ungar. Även inom naturreservaten kan det finnas områden där det råder tillträdesförbud för att skydda djur- eller växtlivet. Inom Dalsland Nordmarkens sjösystem finns ett flertal fågelskyddsområden. De är för det mesta markerade med röd-gula skyltar, men ibland kan skyltarna ha försvunnit. Inom dessa områden är det förbjudet att stiga iland och man får inte vistas närmare än 100 m ifrån stranden. Fågelskyddsområdena är alltid utmärkta på kanotkartorna. Respektera dem! Här vid sidan hittar du en länk till länsstyrelsens beslut om fågelskyddsområden i våra kanotvatten. 

 

Nödsituationer

Vid akuta tillbud – så som skogsbrand, olycksfall och drunkning – ring 112. För att få hjälp snabbare måste du veta lägerplatsens nummer och namn som du hittar på en skylt på vindskyddet eller i guiden kanotland. Vid icke akuta ärenden ring 11414 för polisen och 1177 för sjukvårdsrådgivningen.

Kontakt

Centrumvägen 2
66630, Bengtsfors