Naturpasset, Bengtsfors

Nu är Naturpasset 2017 ute, ända till 30 september. Det finns 34 kontroller Väster och söder om Bengtsfors och årets pass är uppdelat på två områden.
Pris 70 kr, finns hos Bokhandeln, din X och Turistbyrån, alla i Bengtsfors.

Nu är Naturpasset 2017 ute, ända till 30 september. Det finns 34 kontroller Väster och söder om Bengtsfors och årets pass är uppdelat på två områden.
Pris 70 kr, finns hos Bokhandeln, din X och Turistbyrån, alla i Bengtsfors.

Kontakt