Nedre Upperudsälvens Fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet omfattar fisket i följande vatten: Övre och nedre Upperudshöljen, Spången, Östebosjön, Malefjorden, Kilaneviken, Branddalsviken, Svanfjorden, Ryrsjön, Hjärterudssundet, Trasken, Bjurdämmetjärnet, Ransbergstjärn och Dalsjön.

Fiskevårdsområdet omfattar fisket i följande vatten: Övre och nedre Upperudshöljen, Spången, Östebosjön, Malefjorden, Kilaneviken, Branddalsviken, Svanfjorden, Ryrsjön, Hjärterudssundet, Trasken, Bjurdämmetjärnet, Ransbergstjärn och Dalsjön. Fiskevårdsområdet gränsar i öster till järnvägen och i nordväst till regleringdammen och kraftstationen i Håverud samt landsvägen vid Båttjärnet.

Fiskeregler:
Fiskekortet skall medföras vid fiske! Fiske får bedrivas med metspö, pimpelspö, kastsöp, drag efter båt med högst 4 spön per båt i hela FVO. Begränsning av fisket vid Upperuds och Håveruds kraftverk.

Fiskekortsförsäljare:
Team Sportia, Mellerud, tel 0530-10375
Hans Aronsson, Köpmannebro, tel. 0530-313 48
Dalslands Center, tel. 0530-189 90
Melleruds Turistbyrå, tel. 0530-189 00
Glashyttan, Dalslands Center,
Roger Ahnström, Guttvik, tel. 0530-311 72
Slussen, Snäcke, tel. 0530-341 20
XL-BYGG tel. 0530-330 00
Vargöns Järnhandel, tel. 0521-220 130
Gårdsbutik Stallet i Ryr, tel. 073-815 24 95

Fiskekortsförsäljarna har ett blad med regler, begränsningar och karta som du får med när du köper kort.

Kontakt

Storgatan 13
46431, Mellerud