Norra Lelångs fiskevårdsområde

Omfattning:
Norra Lelång (norr om gräns vid Torrskog-Mallvik över till Gustavsfors vid Hallön), Långtjärn, Holmtjärn och Gunnarstjärn.

Norra Lelångs fiskevårdsområde

Norra Lelångs fiskevårdsområde i Bengtsfors kommun.

Lelång är en ca 5000 ha stor och 50 km lång sjö i nordvästra Dalsland och sydvästra Värmland. Sjön ingår i Dalslands kanals sjösystem. Sjön har genomgått ett intensivt fiske- och vattenvårdsarbete, där man bl.a gjort stora utsättningar av gullspångsöring, lax och vätternröding. Detta arbete har gjort sjön välkänd som ett idag mycket bra fiskevatten i sportfiskekretsar. Risvasar är utplacerade på olika platser i sjön för att förbättra abborrfisket. Lelången är idag är uppdelat i två fiskevårdsområden –  Norra och Södra Lelången. 

Omfattning

Norra Lelång (norr om gräns vid Torrskog-Mallvik över till Gustavsfors vid Hallön), Långtjärn, Holmtjärn och Gunnarstjärn.

Här köper du fiskekort:

Turistbyrån Bengtsfors, 0531-52 63 55
Turistbyrån Årjäng, 0573-141 00
Optimistens Lanthandel, Gustavsfors, 0531-200 01

Fiskarter: 

Abborre, gädda, mört, sik, siklöja, nors, lake, ål, braxen, sarv, löja, öring, regnbåge, gullspångslax, elritsa, gärs, röding och minst två simparter, sten- och hornsimpa samt ytterligare några arter i mindre förekomst.

Övrigt:

Allmänna fiskeregler. Förbudsområde är markerat vid kraftverket i Lennartsfors. Generellt fiskeförbud 100 m upp- och nerströms!

Fiskekortet skall medföras vid fiske. Dragrodd max 2 per drag per båt och 3 laxfiskar per dag.
Minimått 60 cm för laxöring, gullspångslax och röding.
Fiskeförbud under tiden 1/9-31/12.
Fiske i rinnande vatten är förbjudet.
Trollingkort finns för sjön!

Kontakt

Sågudden 1
66630, Bengtsfors