Pilgrimsleden Dalsland

Leden du vandrar på är den ungefärliga sträckningen av en medeltida pilgrimsled, som förr använts flitigt av pilgrimer på väg till och från Nidaros – dagens Trondheim. Där ligger Olof den Helige begravd och platsen blev en av den katolska världens viktigaste vallfärdsorter under medeltiden.

Leden du vandrar på är den ungefärliga sträckningen av en medeltida pilgrimsled, som förr använts flitigt av pilgrimer på väg till och från Nidaros – dagens Trondheim. Där ligger Olof den Helige begravd och platsen blev en av den katolska världens viktigaste vallfärdsorter under medeltiden.
 

Total sträcka Pilgrimsled Dalsland norra 56,5 kilometer (hela pilgrimsleden genom Dalsland cirka 100 kilometer)

En vacker led som går från Holms kyrka i Mellerud till Edsleskog. Sträckan klassas som medelsvår.
 
Sträcka Mellerud, Holm Kyrka – Upperud cirka 16,5 kilometer (Kartblad 2)
Om du kommer med tåg till Mellerud, följ Kyrkvägen 1,5 km till Holms Kyrka. Kommer du med bil, parkera vid järnvägsstationen eller Holms kyrka. Holms kyrka är från 1200-talet och helgad åt S:t Olof. Leden fortsätter norrut och passerar Linderuds gård, korsar den trafikerade E45:an, och vidare norrut, bland annat genom Svankila naturreservat. Målet för sträckan är Upperud 9:9. Här finns café, logi och information om leden. Ska du övernatta på annat sätt än i tält längs den här sträckan är det här du kan göra det. 
 
Sträcka Upperud – Edsleskog cirka 40 kilometer (Kartblad 3)
På den här sträckan får du själv välja om du vill övernatta en eller flera gånger. Det finns sex lägerplatser längs leden. Dessa finns markerade på kartan. Målet för sträckan är Edsleskog. Nedan delas etappen in i turförslag.

Upperud – Flat cirka 10 kilometer
Din vandring på leden korsar Dalslands kanal vid Upperuds sluss. Därifrån går leden rakt norrut i skogsmark. Här får du kämpa på i uppförslut ett ganska långt stycke, för att sedan få din belöning när du står på Skalåsknatten och ser ut över sjöar och blånande skogar. Därefter passerar du Livarebosjöarna som glittrar hemligt mellan tallarna. Vandringen fortsätter mellan stora vatten med namn som tagna direkt ur sagornas värld – Flat och Djup.

Flat-Tansjön cirka 15 kilometer
Så småningom når du den lilla byn Högelund. Här finns också en lägerplats. Från Högelund fortsätter leden i ett vilt och kuperat landskap. Med lite möda tar du dig ner i Ulvahålet och upp igen på andra sidan. Skogsjöar och långa åsar präglar landskapet. Du passerar även den högt belägna byn Värnebo.

Tansjön – Edsleskog cirka 15 kilometer
Det finns gott om gamla torpruiner i skogarna, och utmed leden passerar du flera stycken. När du är framme vid Högheden kan du blicka ut över nejden och se Edslans blåspegel långt där nere. Därefter fortsätter du en bit österut innan du når kyrkbyn Edsleskog. Här låg en gång Dalslands katedral – idag finns den mäktiga ruinen kvar. Målet för vandringen är Edsleskogs Wärdshus, där du övernattar. 
När du ska åka tillbaka går det bussar från Edsleskog till Åmål, och från Åmål går bussar och tåg till Mellerud. För att komma tillbaka efter vandringen. I Edsleskog ansluter Pilgrimsleden till en annan vandringsled, Storspåret, som går mellan Edsleskog och Åmål. Den är cirka 20 kilometer. 
 
Sträcka Edsleskog – Ömmelns station cirka 20 kilometer (den ännu inte märkta delsträckan)
Den här leden tar dig förbi prästgården i Edsleskog och Dalslands högsta berg, Baljåsen (301 meter). Stanna gärna till vid det fina torpet Petersburg. Vidare vandrar du norrut utmed små bilvägar. Du kommer till slut nå slutpunkten för pilgrimsleden i Dalsland vid Ömmelns station.
 
Gå hela Dalslands pilgrimsled, från Vänersborg i söder via Mellerud, till Edsleskog. Totalt 100 kilometer
Dalslands pilgrimsled ansluter i sin södra ände pilgrimsleden Göteborg – Vänersborg. Sträckan Vänersborg – Holms kyrka sträcker sig över Dalboslätten och består mestadels av lågtrafikerade leder, där bilar också kan köra. Denna sträckning är alltså riktigt lättvandrad. Den södra etappen följer en gammal landsväg och passerar sex medeltida kyrkor på sin väg.

Sträcka Vänersborg – Sikhalls camping cirka 20 kilometer
Pilgrimsleden startar strax norr om Dalbobron som sammanbinder Västergötland med Dalsland. Följ pilgrimsskyltarna norrut utmed Vänerns västra sida och passera Ursands camping. Där finns minilivs och café, och du kan också passa på att campa här. Leden fortsätter norrut och tar dig genom två sommarstugeområden, Stigsberget och Bäsingebol. Strax norr om dessa ansluter leden till den gamla landsvägen som den sedan följer. Du passerar Timmerviks kyrka. Så småningom når du Sikhalls Camping, där du kan campa, fika och äta. Det går även bra att hyra stugor.

 

Sträcka Sikhalls Camping – Vita Sandars Camping 27 kilometer
Etappen sträcker sig på idyllisk landsväg genom det storslagna odlingslanskapet Dalboslätten. I väster vilar högplatån Kroppefjäll – även kallat Dalslands tak – och i öster finns Vänern i periferin.
Du passerar först Gestad kyrka, och även ruinerna av gamla Gestad kyrka. Vandrar du vidare över slätten går du också förbi Dalslands äldsta kyrka i Bolstad. Delar av kyrkan har anor så långt tillbakaka som till 1175. På väg till Grinstad når du också Åsebro, där Dalbergsån sakta flyter förbi.
Framme i Grinstad hittar du något alldeles speciellt: ”det lutande tornet i Grinstad” – det är kyrktornet som lutar åt vänster. I Grinstad har du även möjlighet att fylla på med proviant i den lokala lilla lanthandeln.
Vandringen fortsätter genom det åkerklädda landskapet. Efter 5 kilometer når du Järns kyrka .Du befinner dig just nu på en så kallad moränås. Strax efter kyrkan är du framme vid domarringen i Tormansbo, som troligtvis har fungerat som en kult- och begravningsplats. Här tros människor ha funnits redan för 7 000 år sedan. Då befann sig Vänerns strandkant precis intill vägen och dalsänkan i väster var våtmark.
Efter några kilometer visar skyltar in till Vita Sandars Camping.

Nu är du i Mellerud, här kan du ta in på Vita Sandars camping.

 

Kontakt

Centrumvägen 2
666 30, Bengtsfors