Ryrs naturreservat

Slåttermarken med sin rika flora är det mest kännetecknande för Ryrhalvön. Det gamla kulturlandskapet inramas av Östebosjön och Svansfjorden och bjuder på många vackra naturscenerier.

Slåttermarken med sin rika flora är det mest kännetecknande för Ryrhalvön. Det gamla kulturlandskapet inramas av Östebosjön och Svansfjorden och bjuder på många vackra naturscenerier. Ryrhalvön byggs upp till större delen av kalklerskiffer. Skiffern går i dagen som ryggar i nord-sydlig riktning. Mellan dem finns dalstråk med små åkerlappar och ängsmarker. En markerad vandringsled finns med hänvisningsskyltar i trä.

På en del bergryggar finns en intressant torrängsflora med blodnäva, kungsmynta, trollsmultron och många andra typiska växter. Omisskännliga är orkidén Sankt Pers nycklar och gullvivorna. Den lilla blomman hällebräcka finns bara i ett stråk från Oslofjorden till Uppland och har sina största förekomster här på lerskifferhällarna. Den rika floran på Ryrhalvön är till stor del en produkt av en lång tids hävd i form av bete och slåtter. Typiska fågelarter i detta landskap är göktyta, svalor, stare, flugsnappare och rödstjärt.

Föreskrifter för allmänheten:
Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ryr men tänk på att det inte är tillåtet att – plocka eller gräva upp växter, – tälta eller ställa upp husvagn, – göra upp eld, – medföra okopplad hund.

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Kontakt

Storgatan 13
46431, Mellerud