Skyddad natur och kultur

Värdefull natur kan på olika sätt skyddas mot exploatering eller andra ingrepp. Ofta är avsikten att bevara flora och fauna, men avsikten kan också vara att trygga tillgången på mark för friluftsliv och rekreation.

Värdefull natur kan på olika sätt skyddas mot exploatering eller andra ingrepp. Ofta är avsikten att bevara flora och fauna, men avsikten kan också vara att trygga tillgången på mark för friluftsliv och rekreation.
I Mellerud har vi naturreservat vid Ryr, Norra Båsane och Ranneberget. Naturvårdsområden finns vid Gösjön, Hjortens udde, Kroppefjäll med Teåkersälven och Stora Halängen, Lunneboområdet, Dalformationens landskap och området Yttre Bodane-Kräcklingarna.

Det finns fem riksintressen för kulturmiljövård i Mellerud: Dalbergså, Dalslands kanal, Gunnarsnäs, Hallersbyn och Holm – Östanå.

Byggnadsminnen är Ekholmens Säteri och parstugan i Svecklingebyn.

Kontakt