Södra Lelångs fiskevårdsområde

Omfattar: Södra Lelång (Dalslandsdelen), Sillesjö/Sillebäcken, Ampetjärn/Ampetjärnsbäcken, Dammtjärn/Dammtjärnsbäcken, Flatetjärnet/Flatekärnsbäcken, Käretjärnet/Käretjärnsbäcken.
Areal: 2.614 ha.

Södra Lelångs fiskevårdsområde

Omfattar:

Södra Lelång (Dalslandsdelen), Sillesjö/Sillebäcken, Ampetjärn/Ampetjärnsbäcken, Dammtjärn/Dammtjärnsbäcken, Flatetjärnet/Flatetjärnsbäcken, Käretjärnet/Käretjärnsbäcken.

Areal: 2.614 ha.

Fiskekortsförsäljare:

Turistbyrån Bengtsfors, tel. 0531-52 63 55, 
Optimistens lanthandel, Gustavsfors, tel. 0531-200 01, 
Dalslands Camping och Kanotcentral, tel. 0531-100 60, 
Din-X, Bengtsfors, tel. 0531-103 26, 
SE Skogstjänst, Bengtsfors, tel. 0531-619 84.

Barn upp till 16 år fiskar gratis.

Fiskarter

Abborre, gädda, mört, sik, siklöja, nors, lake, ål, braxen, sarv, löja, vättern röding, gullspångslax, öring, elritsa, gärs, sten- och hornsimpa samt ytterligare några arter i mindre förekomst.

Fiskeregler:

Vill du spinnfiska behöver du ett vanligt fiskekort.
Om du vill trollingfiska behöver varje fiskande ett trollingkort. För varje trollingkort får max 4 spön användas. Max 8 spön får användas per båt.
Minimimått: Öring, röding och lax 60 cm.

Övrigt:

Endast spöfiske i sydligaste delen av Lelång, dvs. från kraftstationen och norrut till en linje mellan Rosellmagasinet på östra sidan och över till spetsen på udden som delar kanalinloppet och strömmen mot kraftstationen. Endast spöfiske även inom området 50 meter från Greaströmmens utlopp i Lelång.

Sjösättningsramper

Det finns fyra bra sjösättningsramper runt södra delen av sjön. De ligger vid turistbyrån i Bengtsfors, Torrskogs brygga, Gustavsfors gästhamn och vid Greaströmmen.

Kontakt

Sågudden 1
66631, Bengtsfors