Steneby Konsthall

Konsthallen ägs av Stenebyskolan. Tre organisationer arrangerar utställningar: Dalslands Konstförening, Steneby Kulturförening och Stenebyskolan.

UTSTÄLLNINGAR

Steneby Konsthall har ett varierat utställningsprogram med studenternas examensutställning som en av höjdpunkterna.
I anslutning till konsthallen finns Galleri Steneby, där man kan köpa produkter skapade av tidigare Stenebystudenter.
Studenterna har möjlighet att arrangera utställningar i utställningshallen och i f.d. järnvägsmagasinet vid kårhuset.

MILJÖTÄNKANDE EN DEL AV STENEBY

Miljö och ekologi vägs in i resonemang kring materialval och tekniker, och vissa kurser har ett riktat miljöfokus.

 

Kontakt

Enetsvägen 1
66010, Dals långed