Torrskogs kyrka

Torrskogs kyrka byggdes 1767 och är vackert belägen vid sjön Lelång 2 mil norr om Bengtsfors.
Tidigare fanns en spånklädd, tjärad träkyrka från ca 1700 på Tornäsets kultplats.

Torrskogs kyrka

Torrskogs kyrka byggdes 1767 och är vackert belägen vid sjön Lelång 2 mil norr om Bengtsfors.
Tidigare fanns en spånklädd, tjärad träkyrka från ca 1700 på Tornäsets kultplats. Kyrkbygget innebar stora uppoffringar för bygdens folk, som fick göra dagsverken på kyrkbyggnaden. Kalk bars på ryggen ända från Halden.
1790 fick kyrkan ny predikstol, i bondbarock, tillverkad av bildhuggare Hugo Svanberg. I slutet av 1800-talet togs änglarna och apostlarna bort, men numera är predikstolen i ursprungligt skick. Dopfunten är i täljsten från 1200-talet. Madonnan i trä från 1300-talet var ursprungligen målad och förgylld, senare övermålad, men numera återställd. Lillklockan är från medeltiden, storklockan något yngre. En gravsten, formad som en trädstam, restes av Selma Lagerlöf 1930 till minne av systern Anna, som dog 23 år gammal på Gustavsfors Herrgård.

Kontakt


66631, Bengtsfors