Utflyktsguide till naturen i Dals-Eds kommun

Den här guiden har kommit till för att inspirera till naturutflykter och göra det lättare att hitta till sevärda områden i kommunen!

 

Du laddar ner Utflyktsguiden här!

 

Den här guiden har kommit till för att inspirera till naturutflykter och göra det lättare att hitta till sevärda områden i kommunen!

För Dals-Edsbor är säkert mycket av det som beskrivs välkänt. Men när gäster anländer kan guiden kanske vara ett stöd och en påminnelse.

Den del som handlar om Ed är skriven främst med tanke på nyinflyttade och tillfälliga besökare. För turister har kommunen också andra trycksaker. Den som är speciellt intresserad av skyddade skogsområden kan hitta mer information på nätet. Se Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens hemsidor.

Kartskisserna är bara avsedda som en allmän vägledning.

För att hitta till och i de områden som beskrivs behöver man ha en topografisk
karta eller GPS!

 

Kontakt

Storgatan 27
66830, Ed