Planera din resa

Då det gäller planering av din tur till och i Dalslands kanal kan du på denna hemsida finna information om vad du bör tänka på.

Vi vill föreslå att du vid din planering har såväl årets kanalbroschyr som sjökort och kanalbeskrivning. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att ringa till vårt kanalkontor. Nedanstående information är en liten vägvisare där vi vill försöka att beskriva kanalens olika delar:

Under resan

Så här slussar du
Väntetider vid slussar
Möte med passagerarbåtar
Trafikföreskrifter och allmänna villkor
Drivmedel
Septitankstömning
Båt- och Marinservice
Skada