Styrning och ledning

Styrelse och ledande befattningshavare.
Förteckning över nuvarande styrelse valda vid bolagsstämman 2017-18

Ordinarie styrelseledamöter

Lars-Göran Ljunggren (ordf.)
Göran Persson (v. ordf.)
Ulla Börjesson
Kenneth Gustavsson
Carl Kullgren
Holger Eriksson
Bo Carlsson
Johnny Stûcken
Gustav Wennberg
Tor Wendel

Suppleanter

Tobias Bernhardsson
Roland Björndahl
Nore Johansson
Orvar Carlsson
Michael Melby
Bror Olofsson
Gunnar Simonsson
Ingrid Strengsdahl
Anne Sörqvist

Verkställande direktör

Benny Ruus

 

 

Hedersordförande

Per-Olof Lampers