Styrning och ledning

Styrelsen Dalslands Kanal AB 2019-2022.

Ordinarie styrelseledamöter

Stig Bertilsson (ordf.)
Ola Persson (v. ordf.)
Tor Wendel
Kenneth Gustavsson
Lars Johansson
Tobias Bernhardsson
Gustav Wennberg
Bror Olofsson
Bo Carlsson

 

Suppleanter

Christer Jakobsson
Ulric Andersson
Michael Melby
Gunnar Simonsson
Asbjörn Andersson
Ulla Börjesson
Morgan Sundkvist
Olof Johannesson
Carl-Ewert Berg

Verkställande direktör

Johan Trollnäs (från 2019.11.01)

 

 

Hedersordförande

Per-Olof Lampers